Är e cigg farligt och ska man undvika det?

Det finns dem som menar att el-ciggen är lika farliga som traditionella cigarett men det är inte sant. Även om man kan säga att det finns ingredienser i ångan som man andas in med el cigg som inte är så hälsosamma så kan man aldrig jämföra detta med vad som finns i vanlig tobaksrök. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Är e cigg verkligen farligt? så måste man inse att det finns en del e-cigarett hälsorisker som inte har med själva innehållet att göra. Dock uppstår en fara om man byter el-cigg mot vanliga cigg. Det ska dock sägas att detta bara är en teori.

e

Är verkligen e cigg farligt?

Det är bara naturligt om man undrar om el-cigaretterna är farliga eftersom de innehåller en viss mängd av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Innan man börjar använda el cigg tjänar man på att ta reda på fakta. Om man läser om undersökningar som har gjorts så måste man betänka hur de har utförts och vilka resultat man faktiskt kom fram till. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad.

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. Här kan vi alltså se att det visst verkar som att eciggen leder till minskad rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

Röker du inomhus eller utomhus? Det spelar ingen roll e cigg är Det som är bra med dessa cigaretter är att man inte stör någon annan och man blir inte sjuk av dem. Valet tycks därmed vara givet.

Ska man röka ska man röka e-cigg. El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Du spar pengar och mår bättre, kan det bli bättre.