Inaktiv rökning är en fara som måste tas på allvar av samhället!

Idag vet vi att det är ohälsosamt med passiv rökning. Det är detta som kallas för passiv rökning, och numera så vet man att det varje år finns ett antal passiv rökning dödsfall. Många tycker att det hela är mycket otäckt.

e

Även om man får i sig passiv rökning utomhus så är den en fara och man kan utveckla passiv rökning symptom som man först inte ens märker. Man kan drabbas utan vidare, varje dag. En annan sak som folk ofta inte alls är medvetna om är att man kan skadas av rökning i tredje hand!

Även om man inte tänker på det kan röken föras vidare till andra via kläderna. Små barn kan utsättas på detta vis. Fler borde bli medvetna och ifrågasätta gällande lagar.

Många undrar om e cigg är farligt för andra

E-cigg stoppar passiv rökning säger många. Man kan inte jämföra e-cigg med vanlig rökning. e cigg ÄR El-ciggen är mycket mer skonsam mot omgivningen. Detta leder inte till passiv rökning och det är ju bra.

Det är viktigt att tänka på sin omgivning

De som vill fortsätta röka kan ibland komma med dåliga argument. Många rökare känner sig illa behandlade. Istället för att röka kan de prova en el-cigg och hitta en ny hobby.

Man måste betänka hur man påverkar sin omgivning och det gäller faktiskt inte bara rökare. Även produkter som parfym och kroppsvårdsprodukter kan störa andra. Genom att använda sunt förnuft kommer man långt. Det gäller också dem som äger butiker.

För att bekämpa passiv rökning måste man ha hela området fritt. Det hjälper ju inte andra direkt. Butiker vinner även på att tänka på andra allergiker, man kanske bör se över hela butikssystemet?