Så gör du för att få ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus!

I takt med att coronaviruset fortsätter att spridas i samhället vill allmänheten lära sig mer om virusskydd. Sverige valde liksom England en alternativ väg för hantering av smitta och man undvek att tvinga folk in i karantän. Svenskarna kan därför behöva desinfektion och ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus.

Det finns sätt som vi kan döda coronavirus på

Vi får höra att vi ska undvika möten och personliga kontakter men det kan vara svårt. Alla kan vara sjuka, det kan till och med vara så att du har coronavirus utan att veta om det. Viruset kan även smitta barn, trots att man inte trodde det i inledningen av virusspridningen.

Om du vidtar vissa försiktighetsåtgärder kan du slippa coronavirus. Du måste använda olika typer av desinfektion. Du behöver inte nödvändigtvis köpa handsprit utan det räcker oftast med tvål och vatten.

Använd inte handsprit för det finns hundratals virus den inte kan döda. Många virussjukdomar överlever handsprit. Handsprit kan snarare öka din utsatthet mot virus, detta då handspriten dödar det skyddande lagret som finns i huden.

Då blir man dubbelt drabbad när man väl för en virussjukdom. Alkoholfri katjonisk handdesinfektion är en bättre lösning.

Oftast räcker det med en bakteriedödande tvål. Alla i hushållet måste följa samma renhållningsrutiner om det ska vara effektivt. Var ett föredöme i jakten på ett bra virusskydd. Köp också rätt tvål. Handsprit är inte det första valet i kampen mot coronavirus!

Du kan få ett bättre immunförsvar mot coronavirus genom några enkla steg.

Du kan förbättra ditt immunförsvar. Även om du just nu har ett svagare immunförsvar behöver du inte känna dig rädd eller uppgiven. Faktum är att stress och ledsamhet kan verka negativt på immunförsvaret.

Ett bättre immunförsvar kräver att du inte lyssnar till dina rädslor i tider av kris. Det är viktigt att äta rätt. Följer du dessa steg ökar du dina chanser att vara frisk.

Det är särskilt viktigt med vitamin C. Det är lätt hänt att man glömmer det. Om man har möjlighet så kan man köpa ester-C tabletter. Bättre immunförsvar hjälper mot fler sjukdomar än bara coronavirus.

Läkare Annika Dahlkvist brukar ofta tipsa om kolloidalt silver 15 ml. Kolloidalt silver 15 ml finns även som självtorkande spray. IONplus är bäst.

Ytdesinfektion är ett effektivt medel mot spridningen av bakterier

Ytdesinfektion håller ytorna rena från de flesta bakterier och virus. Sprayen kan du använda hemma. Sprayen är väldigt mångsidig, det gör att den kan användas överallt.

Nu börjar man se att coronavirus kan leva under lång tid på plastytor. Det kan vara en bra ide att ställa ut plastprodukter. Om du har tillgång till en bakteriedödande spray så kan du börja behandla direkt.

Om du följer alla hygienrutiner så är du på rätt väg. Stoppa Coronaviruset Om du arbetar aktivt för att få ett bättre immunförsvar så kan coronaviruset få svårt att smitta dig. Du kan ta kontroll över tillvaron genom att vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt!

Den nya pandemin har gjort att det är brist på läkemedel över hela kontinenten. Läkemedelskrisen gör att det är brist på katjonisk handdesinfektion överallt. Nätbutikerna kan fortfarande ha ett lager.se och köpapris.se.