Är e cigg farligt eller är det en livräddare?

En del menar att e-cigaretternas hälsoeffekter enbart är en myt om vi jämför med gammaldags cigaretter. Det stämmer inte. Ni kan ej jämföra el-cigg med tjärcigg. Huruvida e cigarett är farligt är alltså inte relevant om du jämföra med standard cigg.

att

Självfallet existerar det hälsorisker också med e–cigarett, särskilt om de saluförs utanför Sverige. Om du ej beställer e- cigaretter utan nikotin så ska vi fundera på värdefulla e-cigg information som att vi kan bliva beroende och därmed inte någonsin komma ifrån nyttjandet, vilket ej kan ses som så positivt.

Skillnad på el cigarett som saknar nikotin och eciggen som har nikotinet i ejuicen

Det är således märkbar skillnad på e- cigarett utan nikotin och den som har nikotinet. Du slipper beroendet med e-cigg som saknar nikotin och de är dom som man kan anskaffa i Sverige. Det du skall uppmärksamma är att man här oxå kommer att hantera saker som charger samt en elektronisk del som du håller nära ansiktet.

Om man beställer el cigg från andra länder och inte noga undersöker fabrikat samt bakgrund så finns det fara för att vi får en modell som kan vara problematisk. Tänk på säkerheten, genom att köpa svenskt eliminerar du ett flertal faror. El-cigaretter utan det beroendeframkallande nikotinet har ingen åldersgräns, men den ska likväl ej brukas av barn. billig e vätska

El-cigg som saknar nikotin ger inget beroende. Det här är prima för den som ej blossar till att börja med. Men den som önskar lägga av med att röka kanske ser en fördel med att fortsätta med nikotinet. Men kom ihåg du kan nyttja de nikotinfria om du vill lägga av med att blossa också.

När är e- cigarett skadligt?

Den som inte någonsin hava rökt kan fastna när man röker cigg med nikotin. En ung människa som blossar ecigg med nikotin skall vara medveten om att det kan vara en e cigg SOM ÄR FARLIG att starta med. Men se upp, dom kan göra dig beroende av vanliga cigaretter.

Därför är vanliga cigg skadliga

Du kan icke prata om att e- cigarett ÄR farligt utan att oxå ta upp standard rökning. När man har gjort jämförelser visar det sej att det är mycket omfattande skillnader. Sett ur den synvinkeln är el-cigaretterna det trevligare valet. Flera unga blossar e cigaretter utan nikotin numera.